اخبار

اخبار افغانستان و جهان را از وب سايتهاي ذيل به دست آورده ميتوانيد

آژانس باختر

راديو تلويزيون ملي

bbc persion

افغان جرمن آنلاين

جمهورنيوز

آريايي

پژواک

سپوتنيک نيوز

بينوا

سلام وطندار

راديو آزادي

افغان پيپر

پيام روز

تول افغان

 

صداي امريکا

 

راديو آلمان

 

جدول وب سايت هاي مهم

 

همه ويب سايت هاي افغاني

 

ويبسايت شوراي افغانهاي دنمارک